Cupboards - Kasten

A cupboard most of the time is a simply product. Two straight planks standing up with a number of horizontal planks to hold the books. Logical and simple but no fun to make. Therefor I tried a number of different ideas.

The first idea was by simply stacking a number of boxes with little spaces in between to create a ‘dancing’ cupboard. Another variation on this theme was by bending wood for the sides.

Een kast is een uiterst simpel product. Twee staande planken met een paar liggende om spullen op te zetten. Logisch en simpel maar niet spannend om te maken. Daarom heb ik wat andere dingen geprobeerd.

Het eerste idee was om een aantal kistjes te maken en die te stapelen met kleine stukjes hout ertussen zodat je een 'dansende' kast krijgt. Een variatie daarop is gebogen hout voor de zijkanten.

Another idea was to make different wooden arrows that can be stacked at will, thus allowing for plenty of variation in the setup. Een ander idee was om een aantal pijlen te maken die op willekeurige manier gestapeld kunnen worden.
This ‘bent’ cupboard found it’s home in the library of the local children’s library. It is an exiting cupboard, specially for exiting children's books but it might fit in many 'non-standard' environments. Deze gebogen kast is geplaatst in de bibliotheek van de lokale lagere school. Het is een spannende kast voor spannende kinderboeken maar zou ik prima thuis kunnen staan.

The most straight forward cupboard I made was a tall straight one that could hold all my motorcycle gear. De simpelste kast die ik maakte is een hoge rechte kast, bedoeld om al mijn motorrij spullen bij elkaar te houden.

Prices:

Note that these prices are indications as they are dependent on size and kind of wood used.

The cupboard with stacked boxes: 340 euro

The thin cupboard with bent sides:420 euro

The arrows: 60 euro per arrow

The library cupboard: 520 euro

The motorcycle gear storage cupboard: 320 euroPrijzen:

Deze prijzen zijn slechts indicaties omdat het heel erg afhangt van grootte en houtsoort.

De gestapelde kast: 340 euro

De dunne gebogen kast: 420 euro

De pijlen: 60 euro per stuk

De Bibliotheek kast: 520 euro

De motorfiets kast: 320 euro