Bowls - Schalen

I like to make wooden bowls. Not by woodturning but by cutting the needed pieces of wood to the right sizes and the connecting them together. After that a lot (A LOT!) of sanding to make it look and feel smooth.
For the wood I like to use different colors of wood so as to get nice contrasts. Wenge is a dark (almost black) sort while Paduk is red. Beach has a nice light color and Purpleheart is (how surprising!) purple in color. Combining these makes for nice effects!
Click on the pictures for a larger view.

Schalen zijn leuk om te maken. Niet op de draaibank maar door stukjes hout op maat te maken en ter verlijmen. Daarna veel (erg veel!) schuren om het er glad laten uit te laten zien en voelen.

Voor het hout gebruik ik graag in kleur contrasterende houtsoorten. Wenge is donker (bijna zwart) terwijl Padoek rood is. Beuken heeft een mooie lichte kleur en Purperhart is (hoe verrassend) paarskleurig. Deze combinaties geven mooie effecten!
klik op de foto voor een groter beeld.Normally I make bowls that are unique. They might slightly resemble another bowl but that is coincidence. Not with these two though, they come from the same piece of wood and I tried to make them look-alike. At 8 cm high and 28 wide they form a nice set.

Price: 300 euro

Normaliter zijn de schaen die ik maak uniek. Ze kunen best eens een beetje op een ander lijken maar dat is dan toevel. Dat is hier niet het geval, ze komen uit hetzelfde stuk hout en ik heb ze zo veel mogelijk hetzelfde gemaakt. Ze zijn 8 cm hoog en 28 breed en vormen een mooie set.

Prijs: 300 euro

exclusive bowl exclusive bowl exclusive bowl

Not a bowl as all other bowls but a bit like it. In modern offices you see less and less paper. Still there are assorted bits of paper, documents and forms and this try is a stylish way to store them. The roll is made of a dark wood with light colored strips in a nice pattern.

(150 euro)

Niet een schaal zoals de andere schalen maar toch een beetje in die richting. In het moderne kantoor zie je steeds minder papier maar toch kom je nog wel formulieren, documenten en andere papiertjes tegen. Dit is een stijlvolle manier om die bij elkaar te houden. De rol is gemaakt van donker hout met een mooi patroon van licht gekleurde strips.

(150 euro)

exclusive bowl exclusive bowl exclusive bowl

Nr 67, this bowl is a combination of American walnut and stainless steel mesh.

(180 euro)

Nr 67, deze schaal is gemaakt van Amerikaans walnoten hout en roestvrijstaal gaas.

(180 euro)

exclusive bowl exclusive bowl exclusive bowl exclusive bowl

Nr 66, this bowl is about 40 cm wide. It is uneven because half of the panels are wider than the others which can be seen when you look at it from above. The woods used are Oak and Paduk (orange coloured)

(190 euro)

Nr 66, deze schaal ongeveer 40 cm breed. Hij is niet rond doordat de helft van de kanten breder zijn dan de andere helft, een effect dat je goed ziet als je de schaal van boven bekijkt. De gebruikte houtsoorten zijn Eiken en Padoek (oranje van kleur)

(190 euro)

exclusive bowl exclusive bowl

Nr 65, this bowl is larger than most bowls, 42 cm wide and 12 cm high. It is uneven because half of the panels are wider than the others which can be seen when you look at it from above.

(190 euro)

Nr 65, deze schaal is groter dan de meeste anderen, 42 cm in doorsnee en 12 cm hoog. Hij is niet rond doordat de helft van de kanten breder zijn dan de andere helft, een effect dat je goed ziet als je de schaal van boven bekijkt.

(190 euro)

exclusive bowl exclusive bowl exclusive bowl

Nr 64, the wood for this bowl has been dried in a specific way which causes some veins to turn black. It is 10 sided with a thin wall.

(sold)

Nr 64, het hout van deze schaal is 'slapend' hout. Dat houdt in dat nerven donker geworden zijn waardoor je een heel mooie tekening krijgt. Hij is 10-zijdig van dun hout.

(verkocht)

exclusive bowl exclusive bowl

Nr 62, A large bowl with 3 kinds of wood. Most bowls are about 30 cm wide and 8 to 10 cm high. This bowl is almost 50 cm wide and 14 cm high. It is BIG.

(240 euro)

Nr 62, een grote schaal met 3 verschillende houtsoorten. De meeste schalen zijn ongeveer 30 cm in doorsnee en 8 tot 10 cm hoog. Deze schaal is bijna 50 cm in doorsnee en 14 cm hoog. Hij is groot!

(240 euro)

exclusive bowl exclusive bowl
   
exclusive bowl

Nr 61, almost round bowl with many standing strips of different kinds of wood.

(180 euro)

Nr 61, door het gebruik van veel smalle staande strookjes hout lijkt deze schaal bijna rond.

(180 euro)

exclusive bowlexclusive bowl

Nr 60, 15 sided bowl, the used woods include Walnut, Birch, Paduk and Oak. The bowl is 40 cm's wide.

(210 euro)

Nr 60, een 15 kantige schaal met o.a. Notenhout, Beuken, Padoek en Eiken. De schaal is 40 cm in doorsnee.

(210 euro)

exclusive bowlexclusive bowl

Nr 59, this bowl is a bit smaller than average (22mc) and the topline is not straight.

(sold)

Nr 59, een wat kleinere schaal (doorsnee ca 22 cm) met een ongelijke bovenrand.

(verkocht)

exclusive bowlexclusive bowl

Nr 58, 5 sided bowl with teak, ebony and colored plexiglass.

(180 euro):

Nr 58, een 5-kantige schaal met Teak, Ebbehout en stroken plexiglas.

(180 euro):

exclusive bowlexclusive bowl

Nr 53, 13 sided bowl with various colors (including purple). The topline is varied in height.

(240 euro)

Nr 53, 13 kantige schaal met verschillende kleuren hout waaronder purperhart. De bovenkant is gevarieerd in hoogte.

(240 euro)

exclusive bowl

Nr 52, 10 sided thin walled bowl with dark and light coloured strips of wood

(sold)

Nr 52, een 10-kantige schaal met afwisselend donker en licht gekleurd hout.

(verkocht)

exclusive bowl

Nr 48, 10 sided thin walled bowl with contrasting light squares

(180 euro)

Nr 48, een 10-kantige schaal met dunne wand uit contrasterend licht gekleurd hout.

(180 euro)

exclusive bowl

Nr 49, 6 sided thin walled bowl with contrasting dark and light strips

(180 euro)

Nr 49, een 6 kantige schaal met dunne wand in contrasterende lichte en donkere kleuren.

(180 euro)

exclusive bowl

Nr 50, 10 sided thin walled bowl with contrasting dark and light strips. The underside is also made of different coloured strips of wood

(sold)

Nr 50, een dunne wand schaal met in kleur contrasterende houtsoorten. De bodem is in dezelfde stijl gemaakt.

(verkocht)

exclusive bowl

Nr 47, 10 sided thin walled bowl, higher and wider than most bowls. Dark and light wood are mixed with vertical teakwood strips

(sold):

Nr 47, een 10 kantigd schaal met dunne wand, wat hogen en breder dan de meeste schalen. Donker en licht hout is gemixed met strookjes teakhout

(verkocht)

exclusive bowl

Nr 29, Triangular bowl with different strips of wood

(sold)

Nr 29, een 3-hoekige schaal met verschillende kleuren hout.

(verkocht)

exclusive bowlexclusive bowl

Nr 38, Simple 6 cornered bowl. This bowl was made using oak from old railwaycarriage floorboards. Thousands and thousands of people must have walked on this wood before it became a bowl, beautiful in it's roughness.

(sold)

Nr 38, een simpele 6-hoekige schaal. Deze schaal is gemaakt uit vloerdelen van oude treinwagons. Er moeten duizenden en duizenden mensen over dit hout hebben gelopen voordat het deze schaal werd. Mooi en ruig tegelijkertijd.

(verkocht)

exclusive bowl

Nr 33, 12 sided thin walled bowl with contrasting dark and light squares.

(180 euro)

Nr 33, een dunne wand schaal met afwisselende donkere en lichte vierkantjes.

(180 euro)

exclusive bowl

Nr 09, 6 sided striped bowl with oak inner lining

(180 euro)

Nr 9, een 6-kantige schaal met houtstris in verchillende kleuren en eikenhouten binnenkant.

(180 euro)

exclusive bowl

Nr 34, 8 sided delicate thinwalled bowl

(sold)

Nr 34, 8 kantige dunne wand schaal

(verkocht)

exclusive bowl

Nr 25, 15 sided bowl with nice accents through the use of very thin strips of wood in between the wider strips.

(sold)

Nr 25, een 15 kantige schaal met leuke accenten door het gebruik van heel dunne strookjes hout tussen de brede stroken in.

(verkocht)

exclusive bowl

Nr 40, 10 sided bowl with many different wood sorts for a good variety of colors.

(sold)

Nr 40, 10 kantige schaal met veel verschillende houtsoorten voor een mooie varieteit aan kleuren.

(verkocht)

exclusive bowl

Nr 35, 4 sided thin walled black and white bowl with black corners.

(sold)

Nr 35, vierkant schaal met donkere hoeken.

(verkocht)

exclusive bowl