Birdhouses - Vogelhuisjes

I started my woodworking efforts with making weird birdhouses. Since then I have improved a lot through schooling and practice and have been making all sorts of items but I still like birdhouses. As with all though, standard birdhouses are useful but boring so my last birdhouse is a birdhouse with a twist. In fact, it might as well be called a booze house!

Ik startte mijn houtbewerking activiteiten met het maken van vogelhuisjes. Sindsdien heb ik veel geleerd door kursussen en ervaring en maak ik allerlei verschillende dingen maar ik heb nog steeds een zwak voor vogelhuisjes. Zoals met alles zijn standaard vogelhuisjes nuttig maar saai. Daarom heeft mijn laatste vogelhuisje een geheim. Je zou het een misschien een borrelhuisje moeten noemen.
The price of a boozehouse (excluding the booze but including the glasses) is 145 euro's. De prijs van een borrelhuisje is 145 euro met de borrelglaasjes. Kan eventueel inclusief een fles echte 'Westzaanse RegtHuys bitter' geleverd worden.
As said, my first attempts at woodworking were birdhouses, often with licenseplates as roof. These were of a low quality but I was still learning. I would not deliver this quality anymore now but have these here as examples of ' different' birdhouses. Zoals gezegd,  mijn eerste projecten in houtbewerking waren vogelhuisjes, vaak met (amerikaanse) kentekenplaten. De kwaliteit was relatief laag maar ja, je moet alles leren. Deze kwaliteit zou ik nu niet meer afleveren maar ik heb ze hier toch staan als voorbeelden van 'andere'  vogelhuisjes.