Boxes - Dozen

 

Boxes are fun to make. Of course, standard boxes are not very exciting so I try to make them different. This is a small oak box with has a bright red strip of wood interwoven with blank strips of wood..The box is 35 cm wide, 24 cm deep and 9 cm high and has no special purpose. It is large enough to hold document but can be used to store anything. Het is leuk om dit soort dozen te maken zo lang ze niet al te rechttoe-rechtaan zijn. Dit is een eikehouten doos met 'geweven' hout. De doos is 35 cm breed, 24 diep en 9 hoog en het heeft niet echt een specifiek doel maar is groot genoeg om A4 documenten in te bewaren.
   
 For a friend I made this tea chest to be used in his company’s showroom. He builds high quality and stylish HiFi speakers (Hepta) so he can’t use some ordinary plastic box there.  Voor een vriend van me maakte ik deze theekist voor in zijn showroom. Hij bouwt hoge kwaliteit luidsprekers (Hepta) dus dan kun je geen simpel plastic bakje hebben staan.
   

Prices:

The boxen with the woven wood in the top is 175 euro

The tea chest is 210 euro.

Prijzen:

De doos met het gevlochten deksel: 175 euro.

De theekist: 210 euro.

Below are a number of boxes with 'different' styles. They are not for sale but just samples what things could look like.

Hieronder een aan dozen in een 'andere' stijl. Ze zijn niet koop maar waren testjes om te zien hoe dingen er uit zouden kunenn zien.